Pretraživanje Favorites English
Početna stranicaNovostiJadrankamen grupaVrste kamenaProizvodnjaLinija proizvodaKontakt
Proizvodnja Print E-mail
Pored starih kamenoloma koji se još koriste Jadrankamen je otvorio niz novih na otoku Braču i u okolici Splita. Brojna nalazišta kamena sa svojim raznovrsnim varijetetima omogućuju široku lepezu uzoraka prikladnih za najraznovrsnije primjene na izvanjskim dijelovima objekata i u njihovoj unutrašnjosti.

Image

Otočni kamenolomi:

Kamenolom Veselje
Vrste kamena: Veselje Unito I Veselje Unito A I Veselje Fiorito
Jadrankamen
Uvećani prikaz


Kamenolom Punta
Vrste kamena: Veselje Unito I Veselje Unito A I Veselje Fiorito
Jadrankamen
Uvećani prikaz


Kamenolom Kupinovo
Vrste kamena:
Jadrankamen
Uvećani prikaz


Kamenolom Sivac
Vrste kamena: Adria Grigio Machiatto I Adria Grigio Venato I Adria Grigio Unito
Jadrankamen
Uvećani prikaz


Kamenolom Barbakan
Vrste kamena: Veselje Unito I Veselje Unito A I Veselje Fiorito
Jadrankamen
Uvećani prikaz


Kamenolom Milovica
Vrste kamena: Adria Grigio Machiatto I Adria Grigio Venato I Adria Grigio Unito
Jadrankamen
Uvećani prikaz


Kamenolom Dragonjik
Vrste kamena: Dračevica
Jadrankamen
Uvećani prikaz


Kamenolom Glave
Vrste kamena: San Giorgio E I San Giorgio W
Jadrankamen
Uvećani prikaz


Kamenolom Zečevo
Vrste kamena: Zečevo
Jadrankamen
Uvećani prikaz


Kamenolom Žaganj dolac
Vrste kamena: Rasotica B I Rasotica C
Jadrankamen
Uvećani prikaz


 Sva prava zadržana: Jadrankamen d.d. Pučišća, Hrvatska
www.jadrankamen.com