Pretra緄vanje Favorites English
Po鑕tna stranicaNovostiJadrankamen grupaVrste kamenaProizvodnjaLinija proizvodaKontakt
Financijska izvje规a Print E-mail

Objava materijalnih 鑙njenica
Dobijanje lokacijske dozvole u uvali "Veselje"

Godišnje revidirano financijsko izvješ鎒 za 2011.godinu
Godišnje revidirano izvješ鎒 za 2011.godinu

Godišnje financijsko izvješ鎒 za 2011.godinu nerevidirano
Godišnje financijsko izvješ鎒 za 2011.godinu

Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 1.kvartal 2012.godine
Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 1.kvartal

Otvoren ste鑑jni postupak nad Jadrankamen d.d. Pu鑙š鎍
Rješenje Trgova鑛og suda

Odgovor na upit Zagreba鑛e burze o postojanju materijalnih 鑙njenica
Odgovor od 27.03.2012.

Prijedlog za otvaranje ste鑑jnog postupka
Prijedlog za otvaranje ste鑑jnog postupka

Konsolidirano tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 4.kvartal 2011.godine
Konsolidirano tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 4.kvartal

Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 4.kvartal 2011.godine
Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 4.kvartal

Odgovor na upit Zagreba鑛e burze o postojanju materijalnih 鑙njenica
Odgovor od 24.01.2012.

Odluke izvanredne Glavne skupštine odr綼ne 09.prosinca 2011.god. o imenovanju revizora Društva
Odluke

Obavijest o odr綼vanju nove izvanredne Glavne skupštine
Priop鎒nje

Priop鎒nje o stjecanju preferencijalne dionice i udjela
Priop鎒nje

Konsolidirano tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 3.kvartal 2011.godine
Konsolidirano tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 3.kvartal

Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 3.kvartal 2011.godine
Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 3.kvartal

Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu koja 鎒 se odr綼ti 02.prosinca 2011.godine
Poziv

Odgovor na novi upit Zagreba鑛e burze o postojanju novih materijalnih 鑙njenica
Odgovor od 22. kolovoza 2011. godine

Odgovor na upit Zagreba鑛e burze o postojanju materijalnih 鑙njenica
Odgovor od 10. kolovoza 2011.godine


Odluke sa redovite Glavne skupštine odr綼ne 03.kolovoza 2011.godine
Odluke Skupštine

Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 2. kvartal 2011. godine
Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 2. kvartal

Tromjese鑞o konsolidirano financijsko izvješ鎒 za 2. kvartal 2011.godine
Tromjese鑞o konsolidirano financijsko izvješ鎒 za 2. kvartal

Obavijest o odr綼vanju nove Glavne skupštine za 2010. godinu
Obavijest

Materijal za Glavnu skupštinu

Poziv na Glavnu skupštinu

Prijava za Skupštinu i glasa鑛i listi

Odluke nadzornog odbora

Godisnje financijsko izvjesce za 2010.godinu s izvješ鎒m Uprave i revizora

Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Izvješ鎒 o radu Nadzornog odbora u 2010.godini

Konsolidirano financijsko izvjesce za 2010.godinu s Izvješ鎒m Uprave i revizorskim izvješ鎒m

Prijedlozi odluka Nadzornog odbora

Izvješ鎍 Uprava povezanih društava


Poziv na Glavnu skupštinu Jadrankamen d.d. Pu鑙š鎍
Poziv

Revizorsko izvješ鎒 za 2010. godinu
Revizorsko izvješ鎒

Revizorsko izvješ鎒 za 2010.godinu-konsolidirano
Revizorsko izvješ鎒

Godišnji dokument objavljenih informacija u 2010/2011.godini
Godišnji dokument objavljenih informacija

Godišnje konsolidirano revidirano financijsko izvješ鎒 za 2010. godinu
Godišnje konsolidirano financijsko izvješ鎒 za 2010. godinu

Tromjese鑞o konsolidirano financijsko izvješ鎒 za 1. kvartal 2011. godine
Tromjese鑞o konsolidirano financijsko izvješ鎒 za 1. kvartal 2011. godine

Kodeks korporativnog upravljanja
Kodeks

Tromjese鑞o nerevidirano financijsko izvješ鎒 za 1. kvartal 2011.godine
Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 1. kvartal 2011.godine

Godišnje revidirano financijsko izvješ鎒 za 2010. godinu
Godišnje revidirano financijsko izvjesce za 2010. godinu

Odgovor na upit Zagreba鑛e burze o postojanju materijalnih 鑙njenica
Odgovor

Odluke o razrješenju 鑜anova Uprave i imenovanju nove Uprave Društva
Promjena Uprave

Tromjese鑞o konsolidirano nerevidirano financijsko izvješ鎒 za 4. kvartal 2010. godine
Tromjese鑞o konsolidirano financijsko izvješ鎒 za 4. kvartal

Tromjese鑞o nerevidirano financijsko izvješ鎒 za 4. kvartal 2010. godine
Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 za 4. kvartal

Konsolidirano tromjese鑞o nerevidirano izvješ鎒 za razdoblje sije鑑nj-rujan 2010.godine
Konsolidirano tromjese鑞o financijsko izvješ鎒

Tromjese鑞o nerevidirano financijsko izvješ鎒 za razdoblje sije鑑nj-rujan 2010. godine
Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒

Glavna skupština Jadrankamen d.d. Pu鑙š鎍 odr綼na je dana 04.kolovoza 2010. godine
Odluke Glavne skupštine

Nova Glavna skupština odr綼t 鎒 se 04. kolovoza (srijeda) 2010. godine u 11,00 sati u prostorijama Jadrankamena u Splitu, Polji鑛a 32.
Priop鎒nje

Tromjese鑞o nerevidirano nekonsolidirano financijsko izvješ鎒 za razdoblje sije鑑nj-lipanj 2010. godine
Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒

Promjena u sastavu Nadzornog odbora Društva
Priop鎒nje

Godišnje revidirano konsolidirano financijsko izvješ鎒 za 2009. godinu
Godišnje revidirano konsolidirano financijsko izvješ鎒 za 2009. godinu

Priop鎒nje o rješenju Trgova鑛og suda u Splitu broj R1-15/10 od 7.6.2010. godine
Priop鎒nje

Promjena u sastavu Nadzornog odbora Društva
Priop鎒nje

Poziv na Glavnu skupštinu Jadrankamen d.d. Pu鑙š鎍 koja 鎒 se odr綼ti 28. srpnja (srijeda) 2010.godine, s po鑕tkom u 11.00 sati u prostorijama Jadrankamena u Splitu, Polji鑛a 32
Poziv na Glavnu Skupštinu
Glasa鑛i listi za Glavnu skupštinu
Prijava za sudjelovanje u radu Glavne skupštine

Materijal za Glavnu skupštinu
Odluke Nadzornog odbora
Godišnje financijsko izvješ鎒 za 2009. godinu za Jadrankamen d.d

Izvještaji Uprava povezanih društava za 2009. godinu

Izvješ鎒 Skupštini o radu Nadzornog odbora u 2009. godini

Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2009.godinu

Godišnje revidirano konsolidirano izvješ鎒 za 2009. godinu

Prijedlozi Nadzornog odbora

Godišnji dokument objavljenih informacija za 2009. godinu
Godišnji dokument objavljenih informacija

Kodeks korporativnog upravljanja za 2009. godinu
Kodeks korporativnog upravljanja

Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2009.godinu
Izjava

Revidirano godišnje izvješ鎒 za 2009. godinu
Revidirano godisnje izvjesce
Revidirano godišnje izvješ鎒 s bilješkama


Me饀izvještaj o poslovanju za razdoblje Sije鑑nj-O緐jak 2010. godine, tromjese鑞i financijski izvještaj poduzetnika:
Tromjese鑞i izvještaj poduzetnika

Me饀izvještaj o poslovanju za razdoblje Sije鑑nj-Prosinac 2009. godine, tromjese鑞i financijski izvještaj poduzetnika:

Tromjese鑞i financijski izvještaj poduzetnika
Izjava zakonskog zastupnika
Me饀izvještaj o poslovanju

Odluka o sklapanju ugovora 05.10.2009. - Uprava Društava Jadrankamen d.d. Pu鑙š鎍 i Orbis holding d.o.o. Zagreb:

Odluka o sklapanju ugovora

Izvješ鎒 o poslovanju za sije鑑nj-rujan 2009. godine:
Obavijest
Financijska izvješ鎍 1
Financijska izvješ鎍 2
Financijska izvješ鎍 3
Financijska izvješ鎍 4
Financijska izvješ鎍 5
Financijska izvješ鎍 6
Izjava Me饀izvještaj

Me饀izvještaj o poslovanju za razdoblje sije鑑nj-lipanj 2009. godine:
Me饀izvještaj o poslovanju za razdoblje sije鑑nj-lipanj 2009. godine.

Tromjese鑞o financijsko izvješ鎒 I-III 2009.:


Izjava poslodavstva
ME蠻IZVJEŠTAJ o poslovanju za razdoblje sije鑑nj-o緐jak 2009. godine
Op鎖 podaci
Financijska izvješ鎍
 Sva prava zadr綼na: Jadrankamen d.d. Pu鑙规a, Hrvatska
www.jadrankamen.com