Financijska izvješća

Objava materijalnih činjenica
Dobijanje lokacijske dozvole u uvali "Veselje"

Godišnje revidirano financijsko izvješće za 2011.godinu
Godišnje revidirano izvješće za 2011.godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2011.godinu nerevidirano
Godišnje financijsko izvješće za 2011.godinu

Tromjesečno financijsko izvješće za 1.kvartal 2012.godine
Tromjesečno financijsko izvješće za 1.kvartal

Otvoren stečajni postupak nad Jadrankamen d.d. Pučišća
Rješenje Trgovačkog suda

Odgovor na upit Zagrebačke burze o postojanju materijalnih činjenica
Odgovor od 27.03.2012.

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka
Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka

Konsolidirano tromjesečno financijsko izvješće za 4.kvartal 2011.godine
Konsolidirano tromjesečno financijsko izvješće za 4.kvartal

Tromjesečno financijsko izvješće za 4.kvartal 2011.godine
Tromjesečno financijsko izvješće za 4.kvartal

Odgovor na upit Zagrebačke burze o postojanju materijalnih činjenica
Odgovor od 24.01.2012.

Odluke izvanredne Glavne skupštine održane 09.prosinca 2011.god. o imenovanju revizora Društva
Odluke

Obavijest o održavanju nove izvanredne Glavne skupštine
Priopćenje

Priopćenje o stjecanju preferencijalne dionice i udjela
Priopćenje

Konsolidirano tromjesečno financijsko izvješće za 3.kvartal 2011.godine
Konsolidirano tromjesečno financijsko izvješće za 3.kvartal

Tromjesečno financijsko izvješće za 3.kvartal 2011.godine
Tromjesečno financijsko izvješće za 3.kvartal

Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu koja će se održati 02.prosinca 2011.godine
Poziv

Odgovor na novi upit Zagrebačke burze o postojanju novih materijalnih činjenica
Odgovor od 22. kolovoza 2011. godine

Odgovor na upit Zagrebačke burze o postojanju materijalnih činjenica
Odgovor od 10. kolovoza 2011.godine


Odluke sa redovite Glavne skupštine održane 03.kolovoza 2011.godine
Odluke Skupštine

Tromjesečno financijsko izvješće za 2. kvartal 2011. godine
Tromjesečno financijsko izvješće za 2. kvartal

Tromjesečno konsolidirano financijsko izvješće za 2. kvartal 2011.godine
Tromjesečno konsolidirano financijsko izvješće za 2. kvartal

Obavijest o održavanju nove Glavne skupštine za 2010. godinu
Obavijest

Materijal za Glavnu skupštinu

Poziv na Glavnu skupštinu

Prijava za Skupštinu i glasački listić

Odluke nadzornog odbora

Godisnje financijsko izvjesce za 2010.godinu s izvješćem Uprave i revizora

Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2010.godini

Konsolidirano financijsko izvjesce za 2010.godinu s Izvješćem Uprave i revizorskim izvješćem

Prijedlozi odluka Nadzornog odbora

Izvješća Uprava povezanih društava


Poziv na Glavnu skupštinu Jadrankamen d.d. Pučišća
Poziv

Revizorsko izvješće za 2010. godinu
Revizorsko izvješće

Revizorsko izvješće za 2010.godinu-konsolidirano
Revizorsko izvješće

Godišnji dokument objavljenih informacija u 2010/2011.godini
Godišnji dokument objavljenih informacija

Godišnje konsolidirano revidirano financijsko izvješće za 2010. godinu
Godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2010. godinu

Tromjesečno konsolidirano financijsko izvješće za 1. kvartal 2011. godine
Tromjesečno konsolidirano financijsko izvješće za 1. kvartal 2011. godine

Kodeks korporativnog upravljanja
Kodeks

Tromjesečno nerevidirano financijsko izvješće za 1. kvartal 2011.godine
Tromjesečno financijsko izvješće za 1. kvartal 2011.godine

Godišnje revidirano financijsko izvješće za 2010. godinu
Godišnje revidirano financijsko izvjesce za 2010. godinu

Odgovor na upit Zagrebačke burze o postojanju materijalnih činjenica
Odgovor

Odluke o razrješenju članova Uprave i imenovanju nove Uprave Društva
Promjena Uprave

Tromjesečno konsolidirano nerevidirano financijsko izvješće za 4. kvartal 2010. godine
Tromjesečno konsolidirano financijsko izvješće za 4. kvartal

Tromjesečno nerevidirano financijsko izvješće za 4. kvartal 2010. godine
Tromjesečno financijsko izvješće za 4. kvartal

Konsolidirano tromjesečno nerevidirano izvješće za razdoblje siječanj-rujan 2010.godine
Konsolidirano tromjesečno financijsko izvješće

Tromjesečno nerevidirano financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan 2010. godine
Tromjesečno financijsko izvješće

Glavna skupština Jadrankamen d.d. Pučišća održana je dana 04.kolovoza 2010. godine
Odluke Glavne skupštine

Nova Glavna skupština održat će se 04. kolovoza (srijeda) 2010. godine u 11,00 sati u prostorijama Jadrankamena u Splitu, Poljička 32.
Priopćenje

Tromjesečno nerevidirano nekonsolidirano financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine
Tromjesečno financijsko izvješće

Promjena u sastavu Nadzornog odbora Društva
Priopćenje

Godišnje revidirano konsolidirano financijsko izvješće za 2009. godinu
Godišnje revidirano konsolidirano financijsko izvješće za 2009. godinu

Priopćenje o rješenju Trgovačkog suda u Splitu broj R1-15/10 od 7.6.2010. godine
Priopćenje

Promjena u sastavu Nadzornog odbora Društva
Priopćenje

Poziv na Glavnu skupštinu Jadrankamen d.d. Pučišća koja će se održati 28. srpnja (srijeda) 2010.godine, s početkom u 11.00 sati u prostorijama Jadrankamena u Splitu, Poljička 32
Poziv na Glavnu Skupštinu
Glasački listić za Glavnu skupštinu
Prijava za sudjelovanje u radu Glavne skupštine

Materijal za Glavnu skupštinu
Odluke Nadzornog odbora
Godišnje financijsko izvješće za 2009. godinu za Jadrankamen d.d

Izvještaji Uprava povezanih društava za 2009. godinu

Izvješće Skupštini o radu Nadzornog odbora u 2009. godini

Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2009.godinu

Godišnje revidirano konsolidirano izvješće za 2009. godinu

Prijedlozi Nadzornog odbora

Godišnji dokument objavljenih informacija za 2009. godinu
Godišnji dokument objavljenih informacija

Kodeks korporativnog upravljanja za 2009. godinu
Kodeks korporativnog upravljanja

Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2009.godinu
Izjava

Revidirano godišnje izvješće za 2009. godinu
Revidirano godisnje izvjesce
Revidirano godišnje izvješće s bilješkama


Međuizvještaj o poslovanju za razdoblje Siječanj-Ožujak 2010. godine, tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika:
Tromjesečni izvještaj poduzetnika

Međuizvještaj o poslovanju za razdoblje Siječanj-Prosinac 2009. godine, tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika:

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika
Izjava zakonskog zastupnika
Međuizvještaj o poslovanju

Odluka o sklapanju ugovora 05.10.2009. - Uprava Društava Jadrankamen d.d. Pučišća i Orbis holding d.o.o. Zagreb:

Odluka o sklapanju ugovora

Izvješće o poslovanju za siječanj-rujan 2009. godine:
Obavijest
Financijska izvješća 1
Financijska izvješća 2
Financijska izvješća 3
Financijska izvješća 4
Financijska izvješća 5
Financijska izvješća 6
Izjava Međuizvještaj

Međuizvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine:
Međuizvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine.

Tromjesečno financijsko izvješće I-III 2009.:


Izjava poslodavstva
MEĐUIZVJEŠTAJ o poslovanju za razdoblje siječanj-ožujak 2009. godine
Opći podaci
Financijska izvješća