XIX. Simpozij kamenara s tematikom branja, obrade, ugradbe i restauracije kamena , Pučišća

XIX. Simpozij kamenara s tematikom branja, obrade, ugradbe i restauracije kamena održat će se  12., 13., i 14. svibnja 2011. godine , Pučišća, u organizaciji Klesarske škole Pučišća.

Službeni program Simpozija možete vidjeti ovdje.