Glavna Skupština Jadrankamen d.d. Pučišća

Glavna Skupština Jadrankamen d.d. Pučišća održat će se 27. srpnja (srijeda) 2011. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Jadrankamena u Splitu, Poljička 32.
Poziv na Glavnu skupštinu